Modern line - dům M01

[hn]<< >>

Údaje o stavbě

zastavěná plocha: 123,64 m2 (včetně terasy)
93,49 m2 (bez terasy)
obestavěný prostor: 507,95 m3
užitková plocha: 1.NP - 51,67 m2 (bez stání a terasy)
1.NP - 106,42 m2 (včetně stání a terasy)
2.NP - 48,62 m2
výška hřebene: +6,100 m
počet osob: 2+2

Karta domu obsahující půdorysy a další informace. Stáhnout PDF

Architektonické a dispoziční řešení

Objekt rodinného domu je komponován ze dvou jednoduchých objemů. Větší, měkce zakončený pultovou střechou, obsahuje vlastní prostory pro bydlení, menší pak kryté stání pro automobil. V rámci výtvarného řešení byl kladen důraz na maximální jednoduchost a výrazovost odpovídající soudobým trendům ve stavebnictví. Dům je určen pro čtyřčlennou rodinu, popřípadě jako rekreační objekt. Svým vzhledem je stavba určena do příměstského prostředí, popř. městských čtvrtí rodinných domů.

Koncepce jednoho z našich nejmenších domů vychází z požadavků na nízkoenergetické a hlavně ekonomické bydlení. V rámci 1.NP uživatel nalezne kryté stání pro automobil, které zároveň vytváří závětří hlavnímu vstupu. Přes něj se po projití vstupních dveří dostaneme do malého zádveří, na které navazuje wc. Centrem stavby je pak chodba, ze které jsou přístupny i zbývající místnosti podlaží - kuchyň s jídelnou, technická místnost pod schodištěm, schodiště samé a dále obývací pokoj. V duchu nízkoenergetického bydlení jsou stěny na jižní stranu prolomeny velkými prosklenými plochami vedoucími na terasu. Zároveň zde velká okna působí jako výtvarný prvek umožňující optické propojení interiéru s exteriérem. Patro objektu dodržuje lapidárnost řešení celku - z centrální schodišťové haly je přístupna ložnice rodičů, koupelna a dětský pokoj.

Barevně je stavbu doporučeno pojmout v kombinaci obkladu z deskových materiálů popř. cihelných pásků, dřevěného obkladu a plechové falcované krytiny.