Tepelně technické posouzení domu

Při realizaci nových staveb v nízkoenergetickém standardu je nutné věnovat zvýšenou pozornost detailům. Detaily mají zásadní vliv na správnou funkci konstrukcí a výslednou užitnou hodnotu stavby. Chybná realizace dílčích prvků konstrukce může vést v krajním případě až k nefunkčnosti nízkoenergetického domu nebo k nekomfortnímu bydlení.

Nejde však jen o novostavby. Každý, kdo chce provádět úpravy ve stávajícím objektu, by se měl nejdříve zajímat o to, zda tato změna nepovede k pozdějším poruchám. Příčinou převážně není chybné provedení, ale nedostatečné seznámení se s vedlejšími efekty úprav a možnostmi jejich řešení.

Posoudíme stávající stav vašeho objektu i projekt, který má být teprve realizován.

Posouzení konstrukcí a detailů

Zabýváme se posuzováním konstrukcí a detailů budov z pohledu stavební fyziky. Jsme schopni předejít problému a vyřešit jej dříve, než se plně projeví. Dokážeme nalézt kritická místa, která by po realizaci projektu představovala problém. Poradíme vám, jak je řešit.

Z praxe: Mnoho lidí se zlobí, že po výměně oken za nová se jim začíná v koutech objevovat plíseň a stěny se začínají rosit. Nebo se stává, že novostavbě na klíč dochází v rozích ke kondenzaci. Provedeme analýzu objektu a posoudíme konstrukce a projekt. Z výsledku analýzy určíme příčinu problému a navrhneme vhodná opatření.

Máme k dispozici speciální techniku, která nám pomáhá závady odhalovat. Více v části termovize a měření teplot.

Poradenství s volbou materiálů

Aby všechny konstrukce stavby sloužily správně svému účelu, je velmi důležité použití vhodných materiálů. Na základě naší analýzy a posouzení konstrukce, ať již stávající čí plánované, jsme schopni Vám poradit s volbou vhodných materiálů.

Posouzení detailů ve 2D a 3D

Mezi naše služby patří posouzení konstrukcí ve 2D i 3D. Běžné posouzení konstrukce v ploše ve většině případů vychází správně a je schopno odhalit pouze zásadnější nedostatky. Proto nabízíme i posouzení detailů s využitím stacionárních a nestacionárních dějů ve 2D i 3D poli.