Co nabízí program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech.

Byl spuštěn 22. dubna 2009 a je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Mohou se zapojit jak fyzické osoby, tak také společenství vlastníků bytů, bytová družstva, města a obce, podnikatelé i další právnické osoby. Dotaci získá každý, kdo zažádá a zároveň splní podmínky.

Co program zahrnuje? Členění programu

V programu nejde jen o zateplování. Dotace v rámci programu jsou zaměřeny na tři základní skupiny opatření snižující energetickou náročnost vytápění.

V případě, že zkombinujete předchozí opatření, máte nárok na dotační bonus.

Jak velkou dotaci získám?

U tak komplexního programu, jakým je Zelená úsporám, není jednoduché krátce shrnout výši dotace. Konečná částka se odvíjí od mnoha individuálních faktorů, liší se případ od případu.

Obecně však lze říci, že výše dotace při zateplení rodinného domu sahá od 650 do 1950 Kč za m2 plochy (v závislosti na tom, zda jde o dílčí či celkové zateplení, a zda se zatepluje na úroveň 70 či 40 kWh/m2). Na novostavbu v pasivním standardu se vztahuje dotace 220 000 Kč.

U bytových domů se částka dotace na jednotku plochy pohybuje v rozpětí od 450 do 1350 Kč, případně 140 000 Kč na bytovou jednotku v případě novostavby v pasivním standardu.

Pro orientační výpočet výše dotace můžete využít kalkulačku na webu zelenausporam.cz.

S čím Vám pomůžeme?

Máte-li problém nebo nejasnost s jakýmkoliv bodem programu, jsme připraveni Vám pomoci. Poskytneme poradenství a vypracujeme projektovou dokumentaci, která je při žádosti o dotaci vyžadována.

Provedeme Vás celým programem, vysvětlíme podmínky pro udělení dotace a navrhneme pro Vás nejvýhodnější řešení. Na základě Vašich požadavků a představ Vám navrhneme konkrétní plán na využití dotace. Rádi Vám vysvětlíme všechny podrobnosti ohledně programu Zelená úsporám.

Další zdroje informací o programu