Průkaz energetické náročnosti budovy

Jste-li projektant, pak jistě víte, že podmínkou pro udělení stavebního povolení u novostaveb je nově Průkaz energetické náročnosti budovy. Pokud však nemáte potřebé oprávnění, musíte si nechat vytvořit průkaz někým jiným. A právě proto jsme tu pro Vás.

Průkaz vytvoříme a navrhneme možná zlepšení

Zanalyzujeme Váš projekt či stavbu, provedeme nutné výpočty a na jejich základě Vám průkaz vystavíme. Jsme přitom schopni odhalit případné nedostatky konstrukcí z pohledu tepelné techniky, které způsobují ztráty energie. Rovnou Vám poradíme, jak je vyřešit.

Co je průkaz energetické náročnosti budovy?

Podle vyhlášky účinné od 1. ledna 2009 musí být Průkaz energetické náročnosti budovy součástí projektové dokumentace. Tato povinnost se týká zejména výstavby nových budov a větších změn dokončených budov s celkovou podlahovou plochou větší než 1000 m2. Je možné očekávat, že časem dojde k dalšímu zpřísnění a průkaz budou potřebovat všechny budovy s podlahovou plochou větší než 50 m2. Také při prodeji, pronájmu či změně užívání budovy je nutné doložit její energetickou zhodnocení.

Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody, osvětlení a pohon podpůrných systémů (čerpadla, motory, ventilátory).

Průkaz energetické náročnosti budovy nahrazuje původní energetický štítek, což byl dokument, který hodnotil budovu jediným koeficientem spotřeby tepla určeného k vytápění. Jeho vypovídací hodnota byla dále snížena tím, že vytváření průkazu nebylo nijak omezeno a mohl jej vystavit prakticky kdokoli. Naopak Průkaz energetické náročnosti budovy mohou vypracovávat pouze zákonem určené osoby, které jsou přezkoušeny a akreditovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Potřebnou akreditaci vlastníme.

[i]Napište si o energetický průkaz